EDİTÖRDEN
HIV/AIDS HASTALARINDA YAŞAM SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: İKİ MERKEZDEN 15 YILLIK TAKİP SONUÇLARI
AIDS HASTALIĞINDA ECZACININ ROLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLİK KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS KONUSUNDAKİ BİLGİ-TUTUMLARI ve 1996’DAN BUYANA DEĞİŞİMİ
SORULAR VE CEVAPLARLA HIV/AIDS

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara