İletişim

Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
İletişim Bilgileri:

Adres: Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampus
İç Hastalıkları Binası Kat:1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara
06100

Tel: 0 312 311 12 71

Faks: 0 312 310 41 79

Web sayfası: www.hatam.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara