Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ

  • Üniversitemiz öğrencileri ve birimleri başta olmak üzere istek bildiren tüm kurum ve kuruluşlara HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Üniversitemiz içerisinde ve başka birimlerle işbirliği yaparak HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar konularında evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde araştırmalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

  • Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezinin içinde yer alan tüm Fakülte, Yüksekokul ve diğer birimlerle birlikte HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar eğitimi ve araştırmaları konusunda uluslararası düzeyde bilinen, saygın bir merkez olmasıdır.

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara