Merkezin Amacı

MERKEZİN AMACI

HATAM, (Hacettepe AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi) 1997 Ekim ayında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Ana Bilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serhat Ünal Başkanlığında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 30 öğretim üyesinin katılımı ile kurulmuştur. Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Teknik Yüksek Okulu, Sosyal Hizmet Yüksek Okulu’ndan öğretim üyeleridir.

HATAM, HIV/AIDS hastalığının bilimsel doğruları ile halka anlatılması ve korunmanın öğretilmesi konularında çeşitli platformlarda yaygın eğitim hizmeti vermektedir. Konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 50 öğrencinin biraraya gelerek kurduğu "Hacettepe Üniversitesi AIDS ile Savaşım Kulübü" HATAM ile işbirliği yaparak faaliyetlerini yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi AIDS ile Savaşım Kulübü'nün danışman öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'dır

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ

  • Kaliteli ve düzenli eğitim ve danışmanlık hizmeti için gerekli fiziksel alt yapıya ve teknik donanıma sahip olmak,
  • HIV pozitif hasta takip ve tedavi hizmetleri multidisipliner yaklaşımı gerektirmektedir. Disiplinlerarası ilişkiye destek olarak, hastalara gerek danışmanlık, gerek sosyal destek hizmetini artırabilmek,
  • "Türk HIV/AIDS Tıp Dergisi"ni uluslararası hakemli hale getirip, Social Science Index'e girmesini sağlamak,
  • Evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde projeler yapmak,
  • Evrensel bilime katkıda bulunacak düzeyde araştırmalar yapmaktır.

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara