EDİTÖRDEN
HIV/AIDS EĞİTİM PROGRAMLARINDA YAPILANDIRMACI ANLAYIŞA GEÇİŞ
HIV/AIDS KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLEN VE BİLGİLENDİRİLMEYEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNiN, BİLGİ, TUTUM VE RİSK ALGILAMALARI
TÜRK HIV/AIDS DERGİSİNiN EĞİTİME YÖNELİK İŞLEVLERİ 1998-2004 YILLARI ARASINDA ÇIKAN SAYILARA YÖNELİK BİR DURUM SAPTAMA
HIV/AIDS HASTALIĞINDA SON GELİŞMELER

30 Mart 2000 tarihinden itibaren [ziyaretçi sayısı] kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Son Yenileme Tarihi : Ekim 2018

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara