EDİTÖRDEN

HIV POZİTİF KİFLİLERDE GİZLİ (OKULT) HBV İNFEKSİYONU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ERGENLİKTE RİSK ALMANIN TELEVİZYON ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

HIV/AIDS'İN SİNEMADA TEMSİLİ: PHİLEDELPHİA, GIA VE SAATLER FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE'DE CYBE/HIV/AIDS ALANINDA STK'LARIN ROLÜ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ

30 Mart 2000 tarihinden itibaren [ziyaretçi sayısı] kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Son Yenileme Tarihi : Ekim 2018

Hacettepe Üniversitesi HIV / AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM)
HATAM web sayfası sorumlusu: Dr. Aygen Tümer
atumer@hacettepe.edu.tr
hatammaster@hacettepe.edu.tr
Tel: 0 312 310 80 47 - 311 12 71
Faks: 0 312 310 80 47 - 310 41 79
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Binası, Kat 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Sıhhiye-Ankara